Loading…
  • Metodologia nauczania przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową

Computing in Science Education

iCSE, czyli innovative Computing in Science Education, to szeroka koncepcja edukacyjna, która ma na celu systemowe włączenie narzędzi komputerowych do nauczania przedmiotów ścisłych. Jej zadaniem jest uzupełnienie procesu dydaktycznego o perspektywę obliczeniową. Nasza realizacja opiera się na wykorzystaniu SageMath (to system algebry komputerowej dostępny na licencji free open source) oraz języku programowania PythonJako nauczyciele przedmiotów ścisłych jesteśmy przekonani, że edukacja na każdym poziomie powinna być wspierana przez kreatywne używanie obliczeń komputerowychStrona ta, adresowana do uczniów, studentów i nauczycieli, zawiera bazę danych z aktualnych projektów, oraz tych, które znalazły swoje zakończenie. Koncepcja zapoczątkowana i wdrożona przez dr hab.  Marcina Kostura opiera się na kilku projektach.

Kontakt:
iCSE: dr hab. Marcin Kostur - marcin.kostur@us.edu.pl
iCSE4school: dr Marta Margiel - marta.margiel@us.edu.pl
icse@us.edu.pl

Metodologia

Metodologia nauczania przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową: pdf lub wersja online.