Loading…
  • Konferencja 2017 w Warszawie

Computing in Science Education

iCSE, czyli innovative Computing in Science Education, to szeroka koncepcja edukacyjna, która ma na celu systemowe włączenie narzędzi komputerowych do nauczania przedmiotów ścisłych. Jej zadaniem jest uzupełnienie procesu dydaktycznego o perspektywę obliczeniową. Nasza realizacja opiera się na wykorzystaniu SageMath (to system algebry komputerowej dostępny na licencji free open source) oraz języku programowania PythonJako nauczyciele przedmiotów ścisłych jesteśmy przekonani, że edukacja na każdym poziomie powinna być wspierana przez kreatywne używanie obliczeń komputerowychStrona ta, adresowana do uczniów, studentów i nauczycieli, zawiera bazę danych z aktualnych projektów, oraz tych, które znalazły swoje zakończenie. Koncepcja zapoczątkowana i wdrożona przez dr hab.  Marcina Kostura opiera się na kilku projektach.

Kontakt:
iCSE: dr hab. Marcin Kostur - marcin.kostur@us.edu.pl
iCSE4school: dr Marta Margiel - marta.margiel@us.edu.pl
icse@us.edu.pl

iCSE

Projekt iCSE realizowany w latach 2011-2014 na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego

OpenDreamKit

Projekt finansowany przez program Horyzont 2020, w ramach którego zostaną stworzone przez pracowników UŚ trzy podręczniki wykorzystujące język Python i system SageMath.

iCSE4school

Projekt „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, akcja 2 Partnerstwa strategiczne.