Loading…

Wykład „Chaos w ekologii”

W piątek, 18 grudnia 2015 roku, odbyły się warsztaty dla uczniów szkół średnich, zorganizowane przez Biuro ds. Rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Warsztaty otworzył wykład dr hab. Marcina Kostura – „Chaos w ekologii”. Zapraszamy do zobaczenia prezentacji wykładu, a po więcej informacji zapraszamy na strony SMCEBI.

Równanie logistyczne

 

Spotkanie w Warszawie

DSCN75783 grudnia 2015 roku, w 117 Zespole Szkół w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu iCSE z przedstawicielami Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Była to okazja to podsumowania dotychczas podjętych działań oraz zaplanowania kolejnych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu.

Nauka programowania w polskich szkołach

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Nauka programowania w szkołach – czas na upgrade?” Nauczanie programowania w szkołach staje się jednym z ważniejszym wyzwań dla polskiego systemu edukacji. Zwiększone zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników posiadających umiejętności programowania jest dostrzegalne na poziomie wspólnotowym i stało się ważnym elementem polityk Unii Europejskiej. Programowanie uznawane jest dziś za umiejętność potrzebną w różnych zawodach, a wraz ze wzrostem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych tendencja ta będzie coraz silniejsza. W raporcie zamieszczono wiele niezwykle ciekawych informacji, związanych z programowaniem w polskich szkołach.

Warsztaty dla nauczycieli matematyki

zdjęcie k.sikoraW październiku, podczas X Regionalnej Konferencji Szkoleniowej w Bielsku-Białej oraz Wojewódzkiej Konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, odbyły się warsztaty, służące m. in. zebraniu opinii od nauczycieli matematyki na temat pozyskanej przez nich wiedzy związanej z projektem. Warsztaty zostały przygotowane przez nauczycieli z Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie – Katarzynę Sikorę oraz Krzysztofa Olesia.

ICSE w AZSO nr 2

2Między lutym a kwietniem 2015 roku w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie prawie siedemdziesiąt uczniów wzięło udział w szkoleniach z zakresu programowania w języku Python i posługiwania się środowiskiem SAGE. Kolejnym etapem było przygotowanie przez nauczycieli materiałów dydaktycznych. Krzysztof Jarczewski, Krzysztof Oleś i Adam Ogaza zajęli się następującymi tematami: Szyfrowanie metodą RSA, Przybliżenia, Badanie drgań struny, Fale dźwiękowe, Efekty akustyczne. W trakcie przerwy wakacyjnej materiały zostały przeanalizowane przez partnerów z Niemiec i Norwegii, którzy zaproponowali wiele cennych uwag i pomysłów. W ciągu najbliższych miesięcy AZSO nr 2 planuje przeszkolenie kolejnego rocznika uczniów, utworzenie kolejnych materiałów dydaktycznych oraz wykorzystanie zakupionego toru powietrznego.

1

Nagroda Ministra dla dr hab., Prof. UŚ Marcina Kostura

12 października 2015 roku dr hab., Prof. UŚ Marcin Kostur odebrał z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Nagrodę Ministra za osiągnięcia dydaktyczne. Profesor Marcin Kostur został nagrodzony za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych – między innymi za opracowanie i wdrożenie koncepcji iCSE. Więcej zdjęć i informacji na stronie: www.nauka.gov.pl Serdecznie gratulujemy!

Rozwiąż z Sage – miejsca zerowe


Embedded Sage Cells

Factorial

Click the “Activate” button below to calculate factorials.

Znajdź z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, wszystkie zera funkcji $$f(x) = x^4+x^3+x^2-1.$$

Instrukcja.
Napisz program w Sage lub Python-ie, który pozwoli na odpowiedzieć na to pytanie. Wklej kod programu lub link „Short temporary link” dostępny w przycisku „Share”, który pojawi się po wykonaniu komórki.

Rozwiązania: