Loading…

Conference 2015 – video lectures

Computer in Science Education  – conference in 2015

29.01.2015 – University of Silesia, SMCEBI (Chorzów)

1300 – 1315welcome speech

1315 – 1345„iCSE4school – computer in science education

dr Marta Margiel, dr hab. Marcin Kostur

1345 – 1415„Who’s learning to code?”,

dr Molly Maleckar (Simula School of Research and Innovation, Oslo)

1415-1445 – „Why teach Python?”,

prof. Gert Ludwig Ingold (Uniwersytet w Augsburg)

1445-1515„iCSE- demonstration of project results”,

dr hab.  Marcin Kostur, prof. dr hab. Jerzy Łuczka

1515-1530 – przerwa kawowa

1530-1830 – warsztaty:

W1„Paradoks Parrondo”  – prof. Gert Ludwig Ingold

W2„Rzut ukośny” dr Jonas van den Brink

W3„Demokracja, czyli co dwie głowy to nie jedna – przy jakich założeniach to działa?” – dr Michał Trzęsiok (polish)