Loading…

iCSE4school

Metodologia

Metodologia nauczania przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową: pdf lub wersja online.

Konferencja 2017

Konferencja finalna projektu odbyła się 9.06.2017 r w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika, ul. Józefa Bema 76, w Warszawie.

Partnerzy

Simula School of Research and Innovation
Uniwersytet w Augsburgu
AZSO nr 2 w Chorzowie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

Materiały

W trakcie projektu tworzone są materiały dydaktyczne wykorzystujące system algebry komputerowej SageMath i język Python.

Konferencja 2015

29 stycznia 2015 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się konferencja pt. „Komputer w nauczaniu przedmiotów ścisłych”.

o projekcie iCSE4school

Projekt realizowany w międzynarodowej współpracy międzysektorowej, obejmującej instytucje szkolnictwa wyższego, szkoły ponadgimnazjalne i organizację pozarządową. Celem głównym jest opracowanie metodyki zintegrowanego z informatyką nauczania matematyki i fizyki w szkołach z wykorzystaniem programowania w środowisku Python/SAGE.