Loading…

Konferencja 2017

Konferencja podsumowującą trzy lata projektu, odbyła się 9.6.2017. Miejscem obrad była siedziba XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, ul. Józefa Bema 76, Warszawa (mapa).

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Program

 9.30 - 10.00 - rejestracja uczestników

10.00 - 10.30 - otwarcie,  przywitanie gości - Justyna Matejczyk - Dyrektor XXXXIII LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, dr Marta Margiel, Uniwersytet Śląski - Koordynator Projektu

 10.30 - 11.15  - dr hab. Marcin Kostur, Uniwersytet Śląski - Nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową

 11.15 - 12.00 - Freyja Jørgensen, SSRI Simula   - Dotrzeć do nastolatków - jak to robimy?

12.00- 12.15 - Severin Wünsch, Manuel MillingUniwersytet w Augsburgu  - Jak rozwiązać problemy na maturze z  matematyki przy użyciu Sage?

12.15 - 12.30 - przerwa kawowa

12.30 - 13.30 - Dobre praktyki w XXXIII LO Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika

 Mirosław Malinowski -  Jak rozbudzić kreatywność uczniów, czyli wykorzystanie Sage w pracy metodą projektu na lekcjach matematyki.

 Łukasz Głaz - Język programowania Sage jako narzędzie codziennej pracy nauczyciela fizyki i chemii.

 13.30 - 14.30 - Prezentacja doświadczeń, 2 AZSO w Chorzowie

 dr Adam Ogaza - Zastosowania Pythona w fizyce

 Krzysztof Oleś - Refutacje w Sage

 14.30  - lunch

 

Adam Ogaza

Dr Adam Ogaza, fizyk zajmujący się również informatyką, wieloletni nauczyciel akademicki, obecnie zatrudniony w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. Autor wielu artykułów oraz publikacji książkowych, w tym skryptów dla studentów informatyki, zbiorów zadań i podręcznika dla Liceum oraz licznych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Od trzech lat zaangażowany w realizację projektu Erasmus+ iCSE4school. Filmy ze swoich wykładów i zajęć laboratoryjnych publikuje na YouTube, na kanale kwantowiec.

Freyja Jørgensen

Freyja Jørgensen (Joergensen):

Freyja has been working actively with various youth outreach activities, all related to science and technology, for the past 6,5 years, through Simula School of Research and Innovation (SSRI). During her years at Simula, she has had several different roles, her most recent position being project assistant (50%), including full responsibility for all of SSRI's youth outreach activities.

In addition to this, Freyja currently also works 50% as project coordinator in Simula's start-up incubator (The Simula Garage).

Freyja has a bachelor's degree in Molecular Biology, and has completed a 1-year course in psychology, both from The University of Oslo. Throughout her time as a student and an employee at Simula, she has developed a large sense of inter-disciplinarity, and is passionate about science – and technology outreach, communication - and presentation techniques and mentoring."

Krzysztof Oleś

Krzysztof Oleś – nauczyciel matematyki w chorzowskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego. Wiceprzewodniczący Oddziału Śląskiego oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki. Jest opiekunem uczniów startujących w konkursach i olimpiadach. Publikował m.in. w „Delcie”, kwartalniku „Nauczyciele i Matematyka”, „Tygodniku Powszechnym”. Uhonorowany Statuetką Batorego, Nagrodą Korczakowską oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Łukasz Głaz

Łukasz Sylwester Głaz urodzony 29 lipca 1982 r. w Warszawie, absolwent wydziałów: Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie  ukończył z wyróżnieniem studia II stopnia, uzyskując tytuł magistra i rozpoczął studia III stopnia. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego i  ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, którą rozpoczął w 2001 roku w Fundacji „Świat na Tak”. Od 2008 roku pracuje w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie, gdzie uczy fizyki w klasach z Programem Dyplomowym Matury Międzynarodowej i chemii w klasach o profilu biologiczno-chemicznym. Jest autorem publikacji naukowych i zbioru zadań z chemii.

Marcin Kostur

Dr hab. Marcin Kostur, fizyk, adiunkt na Uniwersytecie  Śląskim. Stypendysta DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracował na Uniwersytetach w Anglii, Niemczech, USA i RPA. Laureat nagrody Center for Nanoscience w Monachium za publikację roku w 2007 i 2008 oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne w 2015.

Zajmuje się badaniami układów złożonych począwszy od złącz Josephsona, syntetycznych nanoporów i motorów molekularnych po dynamikę płynów. Jest autorem ponad 50 prac naukowych. Ekspert w zakresie programowania równoległego, technologii GPU i chmurowych systemów obliczeniowych.

Entuzjasta stosowania nowoczesnych metod komputerowych w edukacji i popularyzator nauki. Autor i lider projektów iCSE oraz iCSE4school wdrażających perspektywę obliczeniową w nauczaniu przedmiotów ścisłych  w oparciu o język Python oraz  system SageMath. Koordynator krajowy w  projekcie Opendreamkit.org: Open Digital Research Environment Toolkit for the Advancement of Mathematics realizowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Mirosław Malinowski

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie  ukończył studia II stopnia, uzyskując tytuł magistra. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego i ponad 30-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, którą rozpoczął w 1986 roku w szkole podstawowej jako nauczyciel matematyki. Stypendysta Fundacji Fulbrighta w USA w latach 1992-1993. Od 2003 roku pracuje w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie, gdzie obecnie uczy matematyki w klasach z Programem Dyplomowym Matury Międzynarodowej. Opracował i wdrożył program nauczania matematyki na poziomie Standard Level i Higher Level zgodny z kryteriami International Baccalaureate Organization oraz dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów.