Loading…

Konferencja inaugurująca projekt „iCSE4school”

blog_2015_01_15_0001_550px

29 stycznia 2015 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się konferencja pt. „Komputer w nauczaniu przedmiotów ścisłych”. Konferencja ta inaugurowała projekt „iCSE4school” – „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową”.

W konferencji udział wzięli między innymi: dziekan prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, prorektor UŚ dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz dyrektor Instytutu Fizyki prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski. W konferencji uczestniczył także dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych prof. zw. dr hab. Andrzej Burian.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli: dr Jonas van den Brinkdr Molly Maleckar z Simula School of Research and Innovation w Oslo, prof. Gert Ludwig Ingold z Uniwersytetu w Augsburgu, a także prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka i dr hab. Marcin Kostur z Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas spotkania przedstawione zostały cele i założenia programu „iCSE4school” w ramach którego opracowana ma zostać metodyka zintegrowanego z informatyką nauczania matematyki i fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem programowania w środowisku Python/SAGE.

Wystąpienie dr Marty Margiel, dr hab. Marcina Kostura dotyczyło perspektywy obliczeniowej w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

blog_2015_01_15_0002_550px

blog_2015_01_15_0003_550px

blog_2015_01_15_0004_550px

blog_2015_01_15_0005_550px

blog_2015_01_15_0006_550px

blog_2015_01_15_0007_550px