Loading…

Kontakt

Biuro Projektu:
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
P/0/19, ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów

dr hab. Marcin Kostur – Koordynator Merytoryczny Projektu
e-mail: marcin.kostur@us.edu.pl
tel.: +48 32 349 76 12

dr Marta Margiel – Koordynator Projektu
e-mail: marta.margiel@us.edu.pl
tel.: +48 32 349 76 59