Loading…

Nagroda Ministra dla dr hab., Prof. UŚ Marcina Kostura

12 października 2015 roku dr hab., Prof. UŚ Marcin Kostur odebrał z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Nagrodę Ministra za osiągnięcia dydaktyczne. Profesor Marcin Kostur został nagrodzony za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych – między innymi za opracowanie i wdrożenie koncepcji iCSE. Więcej zdjęć i informacji na stronie: www.nauka.gov.pl Serdecznie gratulujemy!