Loading…

Rozwiąż z Sage – miejsca zerowe


Embedded Sage Cells

Factorial

Click the “Activate” button below to calculate factorials.

Znajdź z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, wszystkie zera funkcji $$f(x) = x^4+x^3+x^2-1.$$

Instrukcja.
Napisz program w Sage lub Python-ie, który pozwoli na odpowiedzieć na to pytanie. Wklej kod programu lub link „Short temporary link” dostępny w przycisku „Share”, który pojawi się po wykonaniu komórki.

Rozwiązania: